Statek Viktorie... 

 Jmenuji se Petra a společně se svými holčičkami, Viktorií, Jesikou a Vaneskou, vás budeme provázet nejen zde na stránkách, ale hlavně na statku u koní. Tady si již několik let budujeme zázemí pro naše koně a ostatní zvířata, ale jak se na stránkách dozvíte, tak i pro vaše koně nebo jiná zvířata vhodná k ustájení. Nejvíce je naše nabídka na statku zaměřena na děti. Letní tábory, víkendové pobyty nebo i jednodenní akce. Ale nejsou to jen děti, nabízím možnost i pro amatérské nebo profesionální fotografy, kteří zde mohou najít motivaci a možnosti pro své jedinečné fotografie. Naše nabídka je široká a jistě najdete přesně to, co hledáte.
A pokud ne... pak vás srdečně zveme k nám jen tak, přijeďte si odpočinout, zrelaxovat a nabrat energii. Příroda kolem je tou nejlepší energií, kterou vám můžeme nabídnout. 

 

Statek Viktorie

Svou polohou je opravdu lákavý. Uprostřed Českého lesa v malé vesničce Bukovec najdete relaxaci a klid. Je to opravdu krásný kus přírody s možností turistiky, cykloturistiky, houbaření a hlavně ideální místo k vyjížďkám na koni, pro fotografování a další aktivity. 

Bukovec - první zmínka pochází o této obci již z roku 1177 v souvislosti s bratry Mutinou a Dobrohostem z Bukovce. V této době byla ve vsi též vystavěna oběma bratry tvrz a o něco později i kostel. Obec Bukovec následně často měnila majitele. Z řady rodin, které obec vlastnily vynikají páni z Velhartic, z z Gutštejna a vladykové z Ronspergu. Obec měli dokonce nějaký čas pronajatou i páni z Rožmberka. Roku 1546 získali obec Lobkowiczové, kteří ji připojili k horšovskotýnskému panství. To jim však bylo roku 1663 zkonfiskováno a levně ho zakoupili Trauttmansdorffové. Roku 1885 byla v obci vystavěna lidová škola. Dříve převážně německy hovořící obyvatelstvo bylo po druhé světové válce odsunuto.

Český les je horský masiv dlouhý zhruba 80 km, který tvoří přirozenou hranici mezi Českou Republikou a Německem. Pohoří leží v západní části Plzeňského kraje a nachází se na území bývalých okresů Cheb, Tachov a Domažlice. Zhruba uprostřed prochází Českým lesem dálnice D5, která vede z Prahy na hraniční přechod Rozvadov - Waidhaus. Od Šumavy je Český les oddělen nižší Všerubskou vrchovinou. Nejvyšším vrcholem je Čerchov, který se tyčí do nadmořské výšky 1042 m nedaleko Domažlic. Celá oblast byla vyhlášena v roce 1990 oblastí klidu „Český les“, která byla po přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny v roce 1992 přejmenována na Přírodní park Český les.
Podle geomorfologického členění patří toto území do Šumavské subprovincie, resp. Českoleské oblasti. Přírodní park pokrývá geomorfologický celek Český les a zasahuje do západní části Podčeskoleské pahorkatiny. Podle nadmořské výšky, geomorfologických poměrů a členitosti reliéfu se Český les člení na Dyleňský les, Přimdský les, Kateřinskou kotlinu a Čerchovský les.
Na území bývalého okresu Tachov se nachází pouze Přimdský les a Kateřinskákotlina. Na západě je oblast ohraničena státní hranicí s Německem, na severu a jihu hranicí bývalého okresu Tachov a na východě tvoří hranici Přírodního parku Český les linie obcí Broumov - Zadní Chodov - Chodský Újezd - Halže - Tachov - Studánka - Nové Sedliště - Přimda - Třemešné. Reliéf Českého lesa tvoří členitá vrchovina až plochá hornatina. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 500 až 900 m nad mořem. Pohoří je téměř souvisle lesnaté s 80% převahou smrku. Nejvyšším vrcholem je Havran s nadmořskou výškou 894 m.
(převzato ze stránek http://ceskyles.dakam.cz/)